Keystone logo
Ağrı İbrahim Çeçen University

Ağrı İbrahim Çeçen University

Ağrı İbrahim Çeçen University

บทนำ

ภารกิจของเราคือการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บูรณาการภายในเมือง ผลิตโซลูชั่นระดับภูมิภาค ส่งเสริมชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและโครงการที่มีคุณภาพและยั่งยืน ยอมรับค่านิยมระดับชาติและสากล และให้ความรู้แก่ผู้มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีกว่า โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม เป็นผู้บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีค่านิยมทางจริยธรรม

สถานที่

  • İbrahim Çeçen Üniversitesi

    İbrahim Çeçen Üniversitesi, 04100, İbrahim Çeçen Üniversitesi

    คำถาม