Keystone logo
Antalya Bilim University ฝ่ายการท่องเที่ยวและการโรงแรม (BBA)

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ in

ฝ่ายการท่องเที่ยวและการโรงแรม (BBA) Antalya Bilim University

Antalya Bilim University

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

English Language Requirements

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน

  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ
    • Istanbul, ตุรกี
  • BBA ด้านการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม และการดำเนินงาน
    • Vienna, ออสเตรีย
  • ปริญญาตรีและอนุปริญญาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
    • Bad Vöslau, ออสเตรีย