Keystone logo
Augsburg University & College วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาชีวเคมี
Augsburg University & College

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาชีวเคมี

Minneapolis, สหรัฐอเมริกา

Request duration

ภาษาอังกฤษ

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

ในมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

ชีวเคมีคือการศึกษากระบวนการทางเคมีภายในและที่เกี่ยวข้องกับระบบสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึงการไหลของข้อมูลผ่านการส่งสัญญาณทางชีวเคมีและการไหลของพลังงานผ่านเมแทบอลิซึม กระบวนการทางชีวเคมีทำให้เกิดความซับซ้อนและความหลากหลายของชีวิต

ชีวเคมีทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างโลกในระดับมหภาคและโมเลกุลซึ่งครอบคลุมการศึกษากระบวนการทางเคมีในวงกว้างและเกี่ยวข้องกับระบบสิ่งมีชีวิต กลไกในการดำรงชีวิตนั้นร่ำรวยและซับซ้อนและนักชีวเคมีได้รับการฝึกฝนให้ชื่นชมกลไกเหล่านั้นในระดับพื้นฐานที่ไม่เหมือนใคร

หลักสูตรหลักทางชีวเคมีของเอาก์สบวร์กกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจสาขาวิชาสำคัญๆ ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ—รวมถึงกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีววิทยาของเซลล์ พันธุศาสตร์ และเคมีทางการแพทย์—โดยใช้ปฏิสัมพันธ์ระดับโมเลกุลที่เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับความเชี่ยวชาญของพวกเขา ความกว้างและความลึกของแนวทางนี้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับอาชีพที่หลากหลายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ นักวิจัย และช่างเทคนิคในอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน