Keystone logo
Berkeley College วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลธุรกิจ

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลธุรกิจ

Berkeley College

Berkeley College

ข้อมูลสำคัญ

เลือกสถานที่


ที่ตั้งวิทยาเขต

Woodland Park, สหรัฐอเมริกา

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล, ในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

4 ปี

ก้าว

เต็มเวลา, ไม่เต็มเวลา

ค่าเทอม

USD 13,450 / per semester *

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

Sep 2023

* ค่าเล่าเรียนเต็มเวลาต่อภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2022/23

บทนำ

การรับสมัคร

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม