Keystone logo
CentraleSupélec ปริญญาตรีสาขาปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลและวิทยาการจัดการ

ปริญญาตรี in

ปริญญาตรีสาขาปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลและวิทยาการจัดการ CentraleSupélec

CentraleSupélec

บทนำ

การรับสมัคร

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม