Keystone logo
CSUB California State University Bakersfield

CSUB California State University Bakersfield

CSUB California State University Bakersfield

บทนำ

CSU Bakersfield ให้ความสำเร็จของนักเรียนและความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ เราได้รับคำแนะนำจากชุดค่านิยมหลักที่กำหนดรูปแบบงานของเรากับนักเรียนซึ่งกันและกันและกับภูมิภาคที่เราให้บริการ

CSU Bakersfield จะเป็นต้นแบบในการสนับสนุนและให้ความรู้แก่นักเรียนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และมีจริยธรรมในชุมชนระดับภูมิภาคและระดับโลก

CSU Bakersfield เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ครอบคลุมเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะช่วยพัฒนาสติปัญญาและส่วนบุคคลของนักเรียน เราเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านความมุ่งมั่นในการมอบทุนการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมความหลากหลายการบริการการรับรู้ทั่วโลกและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยร่วมมือกับพันธมิตรในชุมชนเพื่อเพิ่มความสำเร็จทางการศึกษาโดยรวมของภูมิภาคเพิ่มคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

สถานที่

  • Bakersfield

    Stockdale Highway,9001, 93311, Bakersfield

    คำถาม