Keystone logo
Digital Hollywood University

Digital Hollywood University

Digital Hollywood University

บทนำ

เราให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจพื้นฐานของการสื่อสารดิจิทัลและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสิ่งที่มีความหมาย ด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปีเรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าใหม่ ๆ และกระตุ้นให้นักเรียนของเราพิจารณาถึงผลกระทบทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของพวกเขาที่มีต่อสังคมและเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นสวยงามมากขึ้นและสนุกสนานมากขึ้น เราหวังว่าจะส่งเสริมความคิดที่เติบโตให้กับนักเรียนของเราผ่านประสบการณ์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนที่ Digital Hollywood University

สถานที่

 • Chiyoda

  Ochanomizu Sola City Academia 3F/4F 4-6 Kandasurugadai, 101-0062, Chiyoda

  • Hachioji

   1 Matsugaya, 192-0354, Hachioji

   คำถาม