Keystone logo
Universidad EAN

Universidad EAN

Universidad EAN

บทนำ

ที่ Universidad EAN ความมุ่งมั่นของเราขึ้นอยู่กับภารกิจอันสูงส่ง: การส่งเสริมการศึกษาที่ครอบคลุมและการเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืน เราเชื่อในพลังการเปลี่ยนแปลงของการวิจัย ความเป็นผู้นำ และนวัตกรรมเพื่อกำหนดอนาคตที่สดใสสำหรับทุกคน ด้วยมรดกที่สั่งสมมายาวนานกว่า 56 ปี เราทุ่มเทให้กับการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะนำทางเราไปสู่สังคมโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น ความเป็นเลิศของเราได้รับการสนับสนุนจากการรับรองคุณภาพสูงจากกระทรวงศึกษาธิการของโคลอมเบีย

การเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืนคือหัวใจสำคัญของ Universidad EAN เราเข้าใจว่าทุกการกระทำที่เราทำ
มีผลกระทบทั้งในปัจจุบันและระยะยาว ด้วยหลักปฏิบัตินี้เป็นแกนหลักของเรา เราจึงทุ่มเทเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รากฐานของเราตั้งอยู่บนเสาหลักสามประการ: นวัตกรรม ความเป็นผู้ประกอบการ และความยั่งยืน

แนวทางการศึกษาของเราเป็นแบบไดนามิกและมุ่งเน้นในอนาคต: การศึกษาแบบสหวิทยาการ: นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและสร้างธุรกิจและโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน

การเรียนรู้โดยอาศัยความท้าทาย: เราได้ทำลายการศึกษาแบบดั้งเดิม โดยใช้วิธีการสอนที่ปฏิบัติได้จริง มีประสิทธิผล และสร้างแรงบันดาลใจ โดยการแก้ปัญหาความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง โอกาสระดับโลก: การฝึกงานในต่างประเทศและโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเปิดประตูสู่ประสบการณ์ระดับโลก

ที่ Universidad EAN เราเข้าใจถึงความมุ่งมั่นในการทำงานและการเรียน นั่นเป็นเหตุผลที่วิธีการเทคโนโลยีช่วยในบุคคล (PAT) ของเราผสมผสานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อความสะดวกของคุณ โต้ตอบจากระยะไกลกับเพื่อนร่วมงานของคุณจากทุกที่ในโลก ชั้นเรียนแบบซิงโครนัสของเรารับประกันการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันและเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นของคุณได้ แม้จะมาจากสถานที่ห่างไกลก็ตาม

การรับสมัคร

การลงทะเบียนระดับปริญญาตรี - ข้อกำหนดและเอกสารการลงทะเบียน

 1. Te invitamos a leer el Reglamento Estudiantil (Acuerdo No. 016 del 21 de julio de 2016).
 2. Diligencia el formulario en la opción ‘inscripción en línea’ y accede al recibo de pago.
 3. Cancela los derechos de inscripción para carreras profesionales: $158.000. (tarifa 2024) conforme a Resolución No.092 de 12 diciembre de 2023.
 4. Una vez realizado el pago de inscripción a tu correo llegará la información con un primer link para completar el formulario de admisión (requisito indispensable para el proceso de admisión) y un segundo link para que diligencies el test de admisión. Prepárate teniendo en cuenta el proceso de admisión.
 5. Carga la documentación en forma digital ingresando al enlace que remitimos a tu correo electrónico:
  1. Fotocopia del documento de identidad.
  2. Fotocopia del título de bachiller o acta de grado.
  3. Autorización informada para datos de menores de edad con firma manuscrita (será necesario adjuntar soporte de representación legal cuando no sEan los padres del menor quienes suscriben la respectiva autorización).
  4. Resultados del examen de Estado SABER 11°.

Nota

*Por directriz y política documental de la Universidad, los documentos que hacen parte del proceso de admisión deben estar en formato PDF.

Para los estudiantes de grado 11° que no cuenten con el título bachiller y los resultados Saber 11° del ICFES, es necesario adjuntar el certificado de grado 11° con fecha de grado y el certificado de citación a las pruebas.

Documentos para estudiantes con estudios en el exterior

 1. Luego de presentar el test, haber diligenciado el formulario de inscripción completo y entregar la documentación, recibirás un correo electrónico con el concepto de admisión.
  El aspirante recibirá una de las siguientes notificaciones:
  1. Concepto de admitido.
  2. Programación de entrevista.
  3. Concepto de no admitido (la Universidad EAN se reserva el derecho de admisión).
 2. Cancela los derechos por concepto de matrícula la cual puedes consultar ingresando en el siguiente enlace pago en línea digitando tu número de documento. Si ingresas como transferencia externa o interna, un día hábil a tu resultado de admisión se te generará la orden de matrícula.
  Posteriormente desde la unidad académica administrativa te informarán el resultado del estudio de homologación (Conoce qué es una transferencia externa aquí), debes adjuntar los documentos de homologación en el link de documentos del proceso de admisión o radicar tu solicitud por medio de la Mesa de Servicios – en Estudiantes, graduados, externos – Radicar una solicitud – Centro responsable “Unidad Académico Administrativo”.

การลงทะเบียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี - ข้อกำหนดและเอกสารการลงทะเบียน

 1. Te invitamos a leer el Reglamento Estudiantil (Acuerdo No. 016 del 21 de julio de 2016).
 2. Diligencia el formulario en la opción ‘inscripción en línea’ y accede al recibo de pago.
 3. Cancela los derechos de inscripción tarifas aprobadas por la Resolución No.092 de 12 diciembre de 2023.
  1. Especialización: $163.000
  2. Maestría: $434.000
  3. Doctorados: $534.000
 4. Una vez realizado el pago de inscripción a tu correo llegará la información con un primer link para completar el formulario de admisión (requisito indispensable para el proceso de admisión) y un segundo link para que diligencies el test de admisión. Prepárate teniendo en cuenta el proceso de admisión .
 5. Carga la documentación en forma digital ingresando al enlace que remitimos a tu correo electrónico:

Para especialización

 • Fotocopia del documento de identidad.
 • Fotocopia del título profesional o acta de grado.

Para maestría

 • Fotocopia del documento de identidad.
 • Fotocopia del título o acta de grado como profesional.
 • Hoja de vida actualizada
 • Carta de compromiso para quienes no cumplan con el nivel de inglés B1. Este requisito solo aplica para interesados en la Maestría en Comunicación Estratégica.

Para doctorate

 • Fotocopia del documento de identidad.
 • Fotocopia del título o acta de grado como profesional.
 • Hoja de vida actualizada.
 • Anteproyecto Doctoral (formato guía).
 • Test de ingles

Nota: Con el comprobante de pago te enviaremos al correo electrónico las credenciales para la presentación de la prueba de clasificación de inglés.

Nota: Por directriz y política documental de la Universidad, los documentos que hacen parte del proceso de admisión deben estar en formato PDF.

Documentos para estudiantes con estudios en el exterior

 1. Presenta el test de admisión en el link que será enviado. Prepárate teniendo en cuenta el proceso de admisión.
 2. Luego de presentar el test, haber diligenciado el formulario de inscripción completo y entregar la documentación, recibirás un correo electrónico con el resultado de admisión.
  El aspirante recibirá una de las siguientes notificaciones:
  • Concepto de admitido.
  • Programación de entrevista.
  • Concepto de no admitido (la Universidad EAN se reserva el derecho de admisión).
  • Cancela los derechos por concepto de matrícula la cual puedes consultar ingresando al por el siguiente enlace pago en línea, digitando tu número de documento. Si ingresas como transferencia externa o interna, un día hábil a tu resultado de admisión se te generará la orden de matrícula, posteriormente desde la unidad académica administrativa te informarán el resultado del estudio de homologación (Conoce qué es una transferencia externa aquí), debes adjuntar los documentos de homologación en el link de documentos del proceso de admisión o radicar tu solicitud por medio de la Mesa de Servicios – en Estudiantes, graduados, externos – Radicar una solicitud – Centro responsable “Unidad Académico Administrativo”.

สถานที่

 • Bogotá

  Carrera 11, 78 - 47, 110221, Bogotá

 • Bogotá

  Carrera 11, 78 - 47, 110221, Bogotá

 • Bogotá

  Cl. 71 #9 - 84, Localidad de Chapinero, Bogotá, Cundinamarca, Colombia, , Bogotá

คำถาม