Keystone logo
Elizabethtown College

Elizabethtown College

Elizabethtown College

บทนำ

ความมุ่งมั่นของเราคือให้การศึกษาเพื่อการบริการ เราเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเมื่อใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงเส้นทางอาชีพที่เลือก เราเตรียมนักเรียนของเราให้พร้อมใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและความหมาย ในขณะเดียวกันก็พัฒนาความคิดที่เป็นอิสระ ความซื่อสัตย์ส่วนตัว และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับชีวิตแห่งการเรียนรู้ เราส่งเสริมคุณค่าของสันติภาพ การไม่ใช้ความรุนแรง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความยุติธรรมทางสังคม

สถานที่

  • Elizabethtown

    One Alpha Drive Elizabethtown, PA 17022-2298, 17022, Elizabethtown

คำถาม