Keystone logo
Faculdade Moraes Júnior (FMJ - MACKENZIE RIO)

Faculdade Moraes Júnior (FMJ - MACKENZIE RIO)

Faculdade Moraes Júnior (FMJ - MACKENZIE RIO)

บทนำ

สินค้า FMJ - แม่น้ำแม็คเคนซี่เป็นสถาบันการศึกษาของการศึกษาสหสาขาวิชาชีพที่สูงขึ้นของภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมคุณค่าของมนุษย์หรูสามารถที่จะรับรู้และตีความกระบวนทัศน์ในปัจจุบันมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่และนำเสนอการสร้างเส้นทางทางเลือกในการเผชิญกับความต้องการ ของ contemporaneity

โครงการสถาบัน FMJ - แม็คเคนซี่แม่น้ำมีเป้าหมายที่จะขยายและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากข้อเสนอเดิมที่เกี่ยวข้องกับที่มีอยู่ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา การขยายตัวและนวัตกรรมจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมมาตรฐานได้เป็นแนวทางในความเข้าใจของความเป็นจริงซึ่งเหตระหนักของชุมชนและดังนั้นจึงเป็นสินทรัพย์ที่มีความรู้ความรู้ไม่เพียง แต่ยังวิจารณ์ และสังคมอาคาร

คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้การออกแบบสถาบันฝังแบบทดลองการผลิตความรู้ใหม่เกี่ยวกับเงื่อนไขทางสังคมซึ่งหมายถึงการมีวิธีการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการ / การวิจัยและ interdisciplinarity และเป็นหลักการที่มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม

พันธกิจวิสัยทัศน์และค่านิยม

หน้าที่

ให้ความรู้แก่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปของพระเจ้าสำหรับการออกกำลังกายเต็มรูปแบบของการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคมผ่านการเรียนการสอนการวิจัยและการขยายและวัฒนธรรม, กีฬา, กิจกรรมทางสังคมและจิตวิญญาณสิ่งแวดล้อม ความเชื่อของคริสเตียนกลับเนื้อกลับตัว

ดู

ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นสถาบันเพรสไบทีสารภาพกุศลและรายละเอียดชุมชนที่อุทิศตนเพื่อพระเจ้าและวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ โดดเด่นด้วยการติดตามอย่างต่อเนื่องของความเป็นเลิศในการเรียนการสอนการวิจัยและการขยาย; มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่สำคัญของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมความเชื่อของคริสเตียนกลับเนื้อกลับตัว

ค่านิยมและหลักการ

ในการดำเนินส่วนตัว: ศักดิ์ศรีตัวละครที่สมบูรณ์และจิตวิญญาณ mackenzista; ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: ความจงรักภักดีเคารพซึ่งกันและกันเข้าใจความซื่อสัตย์สุจริตและความอ่อนน้อมถ่อมตน; ในการออกกำลังกายของกิจกรรมมืออาชีพ: จริยธรรมความสามารถและความคิดสร้างสรรค์มีระเบียบวินัยความทุ่มเทและความตั้งใจที่จะเป็นอาสาสมัคร; ในขั้นตอนการตัดสินใจ: ค้นหาฉันทามติความยุติธรรมความเป็นจริงความเท่าเทียมกันของโอกาสสำหรับทุก ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายวิทยาลัยหน่วยและหน่วยงาน: ความร่วมมือจิตวิญญาณของทีมมืออาชีพและการสื่อสารที่เหมาะสม; ความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ : ความรับผิดชอบต่อความเป็นอิสระและความโปร่งใส ในสังคมมีส่วนร่วมและบริการให้กับชุมชน และทุกครั้งที่ทำหน้าที่ด้วยความรักซึ่งเป็นพันธบัตรของความสมบูรณ์แบบ

สถานที่

 • Rio de Janeiro

  R. Buenos Aires, 283 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20061-003, Brazil, , Rio de Janeiro

  • Rio de Janeiro

   R. Buenos Aires, 283 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20061-003, Brazil, , Rio de Janeiro

   คำถาม