Keystone logo
Saint Joseph Seminary College

Saint Joseph Seminary College

Saint Joseph Seminary College

บทนำ

Saint Joseph Seminary College เป็นชุมชนแห่งศรัทธาที่มีรากฐานมาจากประเพณีของเบเนดิกตินซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปศาสตร์และการพัฒนาทั้งคน โครงการสร้างเสริมความมุ่งมั่นของผู้สัมมนาที่มีต่อฐานะปุโรหิตนิกายโรมันคา ธ อลิกตามโครงการการสร้างพระสงฆ์คาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยเซมินารียังจัดหาแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาและอื่น ๆ ให้กับชุมชนท้องถิ่น

Saint Joseph Seminary College ได้รับการรับรองจาก Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges เพื่อมอบปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ติดต่อ Commission on Colleges ที่ 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097 หรือโทร 404-679-4500 สำหรับคำถามเกี่ยวกับการรับรองของ Saint Joseph Seminary College หลักสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลัยเซมินารียังเป็นไปตามข้อกำหนดของบรรทัดฐานของสงฆ์และเปิดสอนวิชาเอกปรัชญาและศิลปศาสตร์หรือในการศึกษาปรัชญาและเทววิทยา

สถานที่

  • Saint Benedict

    River Road,75376, 70457, Saint Benedict

    คำถาม