Keystone logo
McKendree University

McKendree University

McKendree University

บทนำ

พันธกิจของ College of Arts & Sciences ที่ McKendree University คือการมอบประสบการณ์การศึกษาแบบสหวิทยาการที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกทางศิลปะการวิจัยและความคิดเชิงวิพากษ์ เราสนับสนุนนวัตกรรมการสอนและทุนการศึกษาร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาที่หลากหลายของเราในสาขาศิลปะมนุษยศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่ท้าทายเพื่อเตรียมนักเรียนของเราให้เข้าสู่สภาพแวดล้อมของโลกที่ไม่หยุดนิ่งในฐานะพลเมืองที่มีความรับผิดชอบผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและผู้นำ

สถานที่

  • Lebanon

    College Road,701, 62254, Lebanon

    คำถาม