Keystone logo
Mid-America College of Funeral Service

Mid-America College of Funeral Service

Mid-America College of Funeral Service

บทนำ

วันนี้ Mid-America College มีความภาคภูมิใจที่ยังคงมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันเวลาให้กับนักเรียนโดยมีรากฐานที่มั่นคงในศตวรรษของประเพณีที่ก่อตั้งขึ้นโดยรุ่นก่อนนั่นคือ Kentucky School of Mortuary Science ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน Louisville รัฐเคนตักกี้ในปีพ. ศ. 2438 และ Indiana College of Mortuary Science ก่อตั้งขึ้นที่ Indianapolis, Indiana ในปี 1905

ภารกิจของ Mid-America College of Funeral Service คือการให้การศึกษาร่วมสมัยสำหรับผู้ที่เลือกงานศพเป็นงานในชีวิตของพวกเขาซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกลายเป็นผู้ประกอบการบริการงานศพระดับเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จ

สถานที่

  • Jeffersonville

    Hamburg Pike,3111, 47130, Jeffersonville

    คำถาม