Keystone logo
Martin Luther College

Martin Luther College

Martin Luther College

บทนำ

Martin Luther College เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS) วิทยาลัยก่อตั้งขึ้นจากการรวมกันของ Dr. Martin Luther College และ Northwestern College

การเลือกวิทยาลัยและเส้นทางอาชีพไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยตัวเลือกนับร้อยอย่างแท้จริงคุณอาจรู้สึกสับสนสับสนและถูกกดดัน ในขณะที่ทุกสถาบันมีจุดแข็ง แต่ Martin Luther College ก็มีความโดดเด่น เราคือวิทยาลัยกระทรวงการต่างประเทศ เรามีไว้เพื่อฝึกฝนศิษยาภิบาลครูและรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ในอนาคตสำหรับงานเผยแพร่สาธารณะใน Wisconsin Evangelical Lutheran Synod เท่านั้น

สถานที่

  • New Ulm

    Luther Court,1995, 56073, New Ulm

    คำถาม