Keystone logo
Nazarbayev University ปริญญาตรี รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Nazarbayev University

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Astana, คาซัคสถาน

4 Years

ภาษาอังกฤษ

เต็มเวลา

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

ในมหาวิทยาลัย

* มีทุนการศึกษาตามความสามารถ

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

การรับสมัคร

โอกาสในการทำงาน

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

คำรับรองของนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน