Keystone logo
Nazarene Bible College

Nazarene Bible College

Nazarene Bible College

บทนำ

Nazarene Bible College มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคริสตจักรและให้การศึกษาที่มีคุณภาพ Nazarene Bible College มีขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเตรียมผู้ใหญ่ให้ประกาศข่าวประเสริฐสาวกและรับใช้ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 1967 Nazarene Bible College ได้บรรลุพันธกิจในการเตรียมชายและหญิงสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ

Nazarene Bible College เป็นหนึ่งในสิบสถาบันการศึกษาระดับสูงของนาซารีนในสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในสองสถาบันที่ถูกตั้งข้อหาโดยนิกายที่มีภารกิจพิเศษในการเตรียมรัฐมนตรี

สถานที่

  • Colorado Springs

    Kelly Johnson Boulevard,1465, 80920, Colorado Springs

    คำถาม