Keystone logo
© Eva Dang
Oak Hill Theological College

Oak Hill Theological College

Oak Hill Theological College

บทนำ

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานรับใช้ของคริสเตียนในปัจจุบันต้องถามว่าฉันต้องมีแหล่งข้อมูลอะไรบ้างเพื่อช่วยให้ฉันรับมือกับความท้าทายครั้งใหญ่ในสมัยของเรา ที่โอ๊คฮิลล์เราเชื่อว่าความเข้าใจทางศาสนศาสตร์และทักษะในการปฏิบัติศาสนกิจของเราจะมีประสิทธิผลสูงสุดเมื่อมีความกว้างลึกซึ้งและปรับตัวได้

มีหลายวิธีในการเตรียมตัวสำหรับการรับใช้ แต่เราเชื่อมั่นว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการหมกมุ่นอยู่กับชุมชนแห่งการเรียนรู้และการนมัสการในช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนและการสร้างที่ทุ่มเทและเข้มงวด เราให้เวลาและพื้นที่แก่นักเรียนที่จำเป็นในการศึกษาถกเถียงไตร่ตรองสวดอ้อนวอนและเติบโตในความรักต่อพระคริสต์ในการสามัคคีธรรมกับผู้อื่น

สถานที่

  • London

    Chase Side, N14 4PS, London

    คำถาม