Keystone logo
Popakademie Baden-Württemberg

Popakademie Baden-Württemberg

Popakademie Baden-Württemberg

บทนำ

Popakademie Baden-Württemberg เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและศูนย์ความสามารถสำหรับดนตรีและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และฉากวัฒนธรรมป๊อปของพวกเขา

ด้วยการมุ่งเน้นโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับดนตรียอดนิยมจึงมีการศึกษาเชิงวิชาการที่ไม่เหมือนใครในภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยของรัฐของเยอรมนี มีการก่อตั้งอาชีพนักดนตรีและครีเอทีฟที่ประสบความสำเร็จมากมายที่นี่

Popakademie Baden-Württemberg ซึ่งเป็นศูนย์ความสามารถควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เป็นสถาบันการสอนทำให้เกิดโครงการมากมายในบริบทระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ

สถานที่

  • Mannheim

    PopakademieBaden-WürttembergHafenstr. 3368159 Mannheim, 68163, Mannheim

    คำถาม