Keystone logo
Raffles Singapore

Raffles Singapore

Raffles Singapore

บทนำ

นับตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยแห่งแรกใน สิงคโปร์ ใน ปี 2533 Raffles ได้เติบโตขึ้นเพื่อดำเนินงาน 19 วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย ใน 18 เมือง ใน 12 ประเทศ

โครงการโอนย้ายระหว่างโรงเรียนของเราช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนที่ใดก็ได้ในเครือข่ายของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของ แรฟเฟิล ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมที่แตกต่างและประสบการณ์ในต่างประเทศ

นักเรียนที่ลงเรียนใน Raffles จะ ได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่มีคุณภาพโดยมีประสบการณ์ที่ดีในการทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม นี้ช่วยให้พวกเขาเพื่อปรับปรุง โอกาสในการทำงาน ของพวก เขา

การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบหลายชาติช่วยให้นักเรียนของเราสามารถขยายเครือข่ายส่วนบุคคลของพวกเขาได้รับมุมมองในระดับนานาชาติและช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานนอกเหนือจากประเทศบ้านเกิดของตน

เรายอมรับการศึกษาแบบองค์รวมผ่านการพัฒนากระบวนการคิดที่ดีเยี่ยมการเรียนรู้การสื่อสารและการได้มาซึ่งวิธีการทำงานอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและมีความเกี่ยวข้อง นักเรียนของเรามีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทักษะที่นักเรียนของเราได้รับจะทำให้เกินความรู้และความชำนาญในวิชาชีพซึ่งจะทำให้พวกเขาอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นกลุ่มการศึกษาชั้นนำ

ภารกิจของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพและบริการที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายสถาบันของเรา

ค่านิยมและวัฒนธรรมของเรา

เรามีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่นำไปสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จผ่านประสบการณ์การศึกษาที่ส่งเสริม:

  • ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ความเป็นมืออาชีพในการจ้างงาน
  • ความคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการแก้ปัญหา
  • ความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม
  • ผู้ประกอบการ

สถานที่

  • Singapore

    51 Merchant Rd, 058283, Singapore

คำถาม