Keystone logo
Rutgers - The State University of New Jersey Bachelor of Arts in Accounting
Rutgers - The State University of New Jersey

Bachelor of Arts in Accounting

New Brunswick, สหรัฐอเมริกา

Request duration

ภาษาอังกฤษ

Request pace

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

การเรียนทางไกล

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน

  • วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการบัญชีและการประกันข้อมูล
    • Bolivar, สหรัฐอเมริกา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการบัญชีนิติเวช
    • Greenville, สหรัฐอเมริกา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิตในธุรกิจ - ความเข้มข้นในการบัญชี
    • Fairfax, สหรัฐอเมริกา