Keystone logo
State University of New York at Canton

State University of New York at Canton

State University of New York at Canton

บทนำ

SUNY Canton มุ่งมั่นที่จะมอบความก้าวหน้าของโปรแกรมประยุกต์คุณภาพสูงที่เข้าถึงได้ ราคาไม่แพง ซึ่งช่วยให้นักศึกษาในประเทศทางเหนือ รัฐนิวยอร์ก และอื่นๆ บรรลุศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านส่วนตัวและในวิชาชีพ

การให้ความรู้แก่ผู้นำแห่งอนาคตเพื่อการประกอบอาชีพในเศรษฐกิจเทคโนโลยีระดับโลก

สถานที่

  • Canton

    Cornell Drive,34, 13617, Canton

    คำถาม