Keystone logo
Tecnológico de Monterrey วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ in

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Tecnológico de Monterrey

Tecnológico de Monterrey

บทนำ

การรับสมัคร

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม