Keystone logo
The College of New Jersey ศิลปศาสตรบัณฑิต - นิเทศศาสตร์ศึกษา

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ in

ศิลปศาสตรบัณฑิต - นิเทศศาสตร์ศึกษา The College of New Jersey

The College of New Jersey

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน

  • การจัดการสื่อและการสื่อสาร (BA)
    • Berlin, ประเทศเยอรมัน
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (BBA) การตลาดและการสื่อสาร
    • Munich, ประเทศเยอรมัน
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการการสื่อสารระหว่างประเทศ (BA) - เต็มเวลา
    • The Hague, เนเธอร์แลนด์