Keystone logo
The University of Greenwich BA Hons การบัญชีและการเงิน

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ in

BA Hons การบัญชีและการเงิน

The University of Greenwich

The University of Greenwich

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

London, ประเทศอังกฤษ

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

ในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

3 - 6 ปี

ก้าว

เต็มเวลา, ไม่เต็มเวลา

ค่าเทอม

GBP 17,000 / per year *

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

Sep 2024

* นานาชาติเต็มเวลา| ค่าบ้าน 9,250 ปอนด์ต่อปี; งานนอกเวลาระหว่างประเทศ £4,250 ต่อ 30 หน่วยกิต | บ้าน 2,312 ปอนด์ต่อ 30 หน่วยกิต

บทนำ

การรับสมัคร

หลักสูตร

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

คำรับรองของนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม