Keystone logo
Tyndale University College and Seminary

Tyndale University College and Seminary

Tyndale University College and Seminary

บทนำ

มหาวิทยาลัยคริสเตียนในโตรอนโตเปิดสอนหลักสูตรมากมายทั้งในระดับปริญญาตรีเซมินารีและระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า Tyndale สร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์กว่า 125 ปีทำงานในอุตสาหกรรมส่วนตัวภาครัฐและไม่แสวงหาผลกำไร

Tyndale ทุ่มเทให้กับการแสวงหาความจริงสู่ความเป็นเลิศในการสอนการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อเสริมสร้างจิตใจหัวใจและลักษณะนิสัยเพื่อรับใช้คริสตจักรและโลกเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

Tyndale University ได้รับการรับรองจากกระทรวงการฝึกอบรมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยออนตาริโอและสมาคมโรงเรียนศาสนศาสตร์

สถานที่

  • Toronto

    3377 Bayview Ave, North York, ON M2M 3S4, Canada, , Toronto

    คำถาม