Keystone logo
Universidad Abierta Interamericana

Universidad Abierta Interamericana

Universidad Abierta Interamericana

บทนำ

Universidad Abierta Interamericana ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 พัฒนาโครงการทางวิชาการซึ่งแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาในเส้นทางแห่งความพยายามอย่างถาวรเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองที่ต้องการในยุคปัจจุบัน Universidad Abierta Interamericana เป็น Universidad Abierta Interamericana เอกชนทางโลกอิสระเป็นพหูพจน์และไม่แสวงหาผลกำไร

พันธกิจคือการพัฒนาข้อเสนอด้านการศึกษาที่ครอบคลุมมีคุณภาพและตรงประเด็นพร้อมกับความต้องการของการพัฒนาที่ยั่งยืนการสร้างความเป็นประชาธิปไตยของความรู้และคุณค่าทางมนุษยนิยมผ่านรูปแบบการศึกษาที่ส่งเสริมการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

สถานที่

  • Buenos Aires

    Avenida San Juan,951, C1147, Buenos Aires

    คำถาม