Keystone logo
Universidade Federal De Uberlândia UFU

Universidade Federal De Uberlândia UFU

Universidade Federal De Uberlândia UFU

บทนำ

Federal University of Uberlândia (UFU) เป็นมูลนิธิสาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารของรัฐบาลกลางทางอ้อมซึ่งเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ (MEC) สถาบันนี้ยังคงเรียกว่า University of Uberlândia (UnU) ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชกำหนดกฎหมาย 762 วันที่ 14 สิงหาคม 2512 และได้รับการรวมศูนย์ตามกฎหมายเลขที่ 6,532 วันที่ 24 พฤษภาคม 2521

สถานที่

  • Santa Mônica

    Avenida João Naves de Ávila,2121, 38408-100, Santa Mônica

    คำถาม