Keystone logo
University Of Wisconsin - Green Bay ปริญญาตรีรัฐศาสตร์

ปริญญาตรี in

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ University Of Wisconsin - Green Bay

University Of Wisconsin - Green Bay

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

English Language Requirements

รับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณด้วยแบบทดสอบภาษาอังกฤษ Duolingo! DET เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และราคาไม่แพง ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่ง (เช่นเดียวกับที่นี่) ทั่วโลก

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน

  • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
    • Ankara
, ตุรกี
  • ปริญญาตรีสาขายุโรปศึกษา - การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
    • Malmö, สวีเดน
  • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการทูตเชิงพาณิชย์
    • Riga, ลัตเวีย