Keystone logo
Wilkes University College of Science and Engineering

Wilkes University College of Science and Engineering

Wilkes University College of Science and Engineering

บทนำ

ศูนย์วิทยาศาสตร์โคเฮนแห่งใหม่ล่าสุด 72,500 ตารางฟุตเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการวิจัยและนวัตกรรม เป็นที่ตั้งของแผนกชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพเคมีและชีวเคมีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์โลกห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้รับการออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นและการวิจัยแบบสหวิทยาการ สิ่งนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ซึ่งนักเรียนสามารถทำงานเคียงข้างกับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์การวิจัยที่ซับซ้อนได้

สถานที่

  • Wilkes-Barre

    West South Street,84, 18701, Wilkes-Barre

    คำถาม