Keystone logo
Wilkes University Nesbitt School of Pharmacy

Wilkes University Nesbitt School of Pharmacy

Wilkes University Nesbitt School of Pharmacy

บทนำ

ภารกิจของเราคือการพัฒนาเภสัชกรที่จะให้การดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและมีส่วนร่วมที่มีความหมายต่อวิทยาศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

เราจะได้รับการยอมรับว่าเป็นโปรแกรมร้านขายยาที่ยอดเยี่ยมผ่านการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมการปฏิบัติร่วมสมัยและผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่า

การทำงานเป็นทีมความเป็นมืออาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิตความสามารถทางวัฒนธรรมความสนใจส่วนบุคคลการมีส่วนร่วมของชุมชน

สถานที่

  • Wilkes-Barre

    West South Street,84, 18701, Wilkes-Barre

    คำถาม