การเตรียมสอบ

การเตรียมสอบจะทำให้นักเรียนและนักศึกษาพร้อมสำหรับการสอบของมหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การเตรียมสอบอาจเป็นได้ทั้งแบบชั้นเรียนและการติวตัวต่อตัว เรียกดูตัวเลือกด้านล่างเพื่อค้นหาตัวเลือกการเตรียมสอบที่ใช่สำหรับคุณ
PrepScholar มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมออนไลน์ในราคาประหยัดสำหรับ SAT, ACT, GRE และ GMAT หลักสูตรนี้ปรับแต่งการเรียนรู้ตามจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน หลักสูตรของพวกเขาได้รับการออกแบบอย่างมีกลยุทธ์และมีหลักเกณฑ์เพื่อฝึกฝนผู้เรียนในด้านที่ตรงกับความสามารถของผู้เรียน
Magoosh มีหลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ SAT ออนไลน์ที่ช่วยให้การเรียนเกี่ยวกับแบบทดสอบมาตรฐานนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้ได้ผลจริง และสนุกสนาน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จากทั้งคอมพิวเตอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือ และ Magoosh มีค่าใช้จ่ายสำหรับชั้นเรียนและผู้สอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น — แต่ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าได้
คำถามสำหรับแบบฝึกหัดกว่า 1750 ข้อและบทเรียนแบบวิดีโอกว่า 200 รายการ
Magoosh มีหลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ GRE ออนไลน์ที่ช่วยให้การเรียนเกี่ยวกับแบบทดสอบมาตรฐานนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้ได้ผลจริง และสนุกสนาน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จากทั้งคอมพิวเตอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือ และ Magoosh มีค่าใช้จ่ายสำหรับชั้นเรียนและผู้สอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น — แต่ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าได้
คำถามสำหรับแบบฝึกหัดกว่า 1,400 ข้อและบทเรียนแบบวิดีโอกว่า 250 รายการ
Magoosh มีหลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL ออนไลน์ที่ช่วยให้การเรียนเกี่ยวกับแบบทดสอบมาตรฐานนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้ได้ผลจริง และสนุกสนาน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จากทั้งคอมพิวเตอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือ และ Magoosh มีค่าใช้จ่ายสำหรับชั้นเรียนและผู้สอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น — แต่ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าได้
คำถามสำหรับแบบฝึกหัดกว่า 420 ข้อและบทเรียนแบบวิดีโอกว่า 140 รายการ
Magoosh มีหลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ IELTS ออนไลน์ที่ช่วยให้การเรียนเกี่ยวกับแบบทดสอบมาตรฐานนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้ได้ผลจริง และสนุกสนาน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จากทั้งคอมพิวเตอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือ และ Magoosh มีค่าใช้จ่ายสำหรับชั้นเรียนและผู้สอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น — แต่ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าได้
คำถามสำหรับแบบฝึกหัดกว่า 600 ข้อและบทเรียนแบบวิดีโอกว่า 125 รายการ
Magoosh มีหลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ ACT ออนไลน์ที่ช่วยให้การเรียนเกี่ยวกับแบบทดสอบมาตรฐานนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้ได้ผลจริง และสนุกสนาน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จากทั้งคอมพิวเตอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือ และ Magoosh มีค่าใช้จ่ายสำหรับชั้นเรียนและผู้สอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น — แต่ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าได้
คำถามสำหรับแบบฝึกหัดกว่า 1,300 ข้อและบทเรียนแบบวิดีโอกว่า 250 รายการ
Magoosh มีหลักสูตรเพื่อการเตรียมสอบ GMAT ออนไลน์ที่ช่วยให้การเรียนเกี่ยวกับแบบทดสอบมาตรฐานนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้ได้ผลจริง และสนุกสนาน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จากทั้งคอมพิวเตอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือ และ Magoosh มีค่าใช้จ่ายสำหรับชั้นเรียนและผู้สอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น — แต่ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าได้
คำถามสำหรับแบบฝึกหัดกว่า 1,300 ข้อและบทเรียนแบบวิดีโอกว่า 340 รายการ